Dokumentarni akreditiv s položenim pokrićem

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti s inozemstvom i u skladu s Vašim potrebama Partner banka izdaje dokumentarni akreditiv, a u skladu sa zahtjevom i instrukcijama klijenta .

Dokumentarni akreditiv je instrument plaćanja gdje Banka preuzima obvezu plaćanja (izvozniku/uvozniku), preko njegove Banke, a na temelju uredno zaprimljenih dokumenata navedenim u uvjetima za otvaranje akreditiva koji su prezentirani Banci unutar utvrđenih rokova.

Dokumentarni akreditiv su najsigurniji instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju, te podliježu jednoobraznim pravilima za dokumentarne akreditive Revizija 2007, ICC publikacija br.600.


Iznos akreditiva
U skladu sa zahtjevom Nalogodavatelja, prije otvaranje akreditiva izdaje se nalog Banci za terećenje transakcijskog računa za iznos pokrića.
Po dospijeću akreditiva Banka izvršava plaćanje korisniku akreditiva iz položenih sredstava, ako su dokumenti u skladu sa uvjetima iz akreditiva .

 
Osnova akreditiva

Plaćanje obveza prema ino-dobavljaču

 
Rok dospijeća 

Prema uvjetima iz akreditiva

 
Instrumenti osiguranja

Položeno pokriće
 


 

Ispunite Nalog15
Priložite dokumente temeljem kojih se izdaje akreditiv  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za akreditiv moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
Dostavite nalog za terećenje transakcijskog računa, nakon čega će Banka otvoriti akreditiv