Dokumentarni poslovi

Akreditivi nostro/ loro

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti s inozemstvom i u skladu s Vašim potrebama Partner banka izdaje dokumentarni akreditiv, a u skladu sa zahtjevom i instrukcijama klijenta .

Dokumentarni akreditiv je instrument plaćanja gdje Banka preuzima obvezu plaćanja (izvozniku/uvozniku), preko njegove Banke, a na temelju uredno zaprimljenih dokumenata navedenim u uvjetima za otvaranje akreditiva koji su prezentirani Banci unutar utvrđenih rokova.

Po načinu plaćanja akreditivi se dijele:

  • po viđenju (isplata odmah po uredno prezentiranim dokumentima)
  • uz odgodu plaćanja (isplata je odgođena za određeno, unaprijed definirano vrijeme: od fakture, otpreme i sl.)


Dokumentarni akreditivi mogu biti:


Revolving okvir za akreditive

Ukoliko često imate potrebu za otvaranjem akreditiva možemo Vam ponuditi Revolving okvir za akreditive temeljem kojeg Vam Banka može brzo i jednostavno otvarati akreditive. Dovoljno je dostaviti u Banku Nalog 15 i dokumentaciju temeljem koje se izdaje akreditiv, a Banka će otvoriti akreditiv bez potpisivanja novih, pojedinačnih Ugovora o dokumentarnom akreditivu.

 

Dokumentarne naplate loro / nostro

Instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju kod kojeg Banka po nalogu svog klijenta (prodavatelja) šalje dokumente kupcu preko njegove poslovne Banke s instrukcijama za izručenje dokumenata. Prodavatelj time vrši otpremu robe na otvoreno, ali osigurava plaćanje putem Banke koja je zaprimila dokumente.

Plaćanje može biti

a)     uz podnošenje dokumenata (document against payment ili D/P ) - dokumenti se izručuju kupcu samo po uredno izvršenom plaćanju

b)     uz akcept vučene mjenice (documents against acceptance ili D/A) - dokumenti se izručuju kupcu po izvršenom akceptu mjenice

Dokumentarne naplate podliježu jednoobraznim pravilima za inkaso Revizija 1995, ICC publikacija br. 522

Prednost je jednostavna procedura, mali troškovi i podjednak rizik za uvoznika i izvoznika.