Otvaranje računa

Otvaranje transakcijskog računa

Kako biste mogli obavljati platni promet putem Partner banke, potrebno je otvoriti transakcijski račun u Banci. TRANSAKCIJSKI RAČUN je multivalutni račun na kojem Banka evidentira obavljeni platni promet i saldo u eurima i drugim valutama, zasebno za svaku valutu. Kako biste otvorili transakcijski račun u Partner banci, potrebno je Banci dostaviti popunjene i ovjerene obrasce Banke za otvaranje transakcijskog računa, kao i propisanu statusnu dokumentaciju.

Dokumentacija za otvaranje transakcijskog računa

Potrebna dokumentacija za otvaranje transakcijskog računa:

  • dva primjerka Zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa
  • dva primjerka Ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnog prometa
  • dva primjerka Prijave potpisa (odnosno tri ukoliko odlučite poslovati i putem FINE)
  • preslike osobnih isprava ovlaštenih potpisnika i osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta
  • Zahtjev za uspostavu poslovnog odnosa – poslovni subjekt
  • Zahtjev za uspostavu poslovnog odnosa – fizička
  • statusna dokumentacija

 


 

 

Ispunite obrasce Zahtjev za otvaranje računa  
Ispunite dva primjerka Ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa  
Ispunite dva primjerka Prijave potpisa  
Ispunite izjavu o stvarnom vlasništvu  
Ispunite Zahtjev za uspostavu poslovnog odnosa – poslovni subjekt
 
Ispunite Zahtjev za uspostavu poslovnog odnosa – fizička osoba
(popunjavaju osobe ovlaštene za zastupanje i osobe stvarni vlasnici poslovnog subjekta)
 
Obrazac osiguranja depozita  
Popunjene i ovjerene obrasce, preslike osobnih iskaznica i statusnu dokumentaciju dostavite u najbližu poslovnicu ili podružnicu Banke, odnosno osobno ili poštom na adresu:
PARTNER BANKA d.d.
Sektor stanovništva i transakcijskog poslovanja
Vončinina 2, 10 000 ZAGREB
 
Po primitku pravilno popunjenih obrazaca za otvaranje računa, Banka će Vam u najkraćem roku otvoriti račun, te Vam dostaviti Vaše primjerke ovjerene dokumentacije.