SEPA ( Single Euro Payments Area )

SEPA ( Single Euro Payments Area ) je jedinstveni platni sustav za plaćanja u EUR-ima koji obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

Ulaskom u EU Hrvatska je obvezna usvojiti navedena pravila za sve nacionalne i prekogranične transakcije u eurima, a hrvatska bankovna zajednica (u suradnji s HNB-om) donijela je odluku da će se navedena pravila primjenjivati i na sve domicilne transakcije.

Krajni rok za uvođenje SEPA standarda kod država članica koje nemaju euro kao nacionalnu valutu (što uključuje Hrvatsku) je 31. listopada 2016.

Promjene koje donosi SEPA odnosi se na sve sudionike platnog prometa (fizičke osobe, poslovne subjekte, banke, FINA-u) a prvenstveno su:
  • promjena datoteke naloga za plaćanje u elektronskom obliku (dosadašnji način podnošenja naloga za plaćanje u formatu Zbrojnog naloga u elektroničkom obliku kojeg zamjenjuje XML poruka pain.001 prema ISO20022 standardu)
  • prihvat i obradu odbijenih naloga za plaćanje i povrata (R poruka)
  • novi oblik izvoda

Sve dodatne informacije vezano za projekt SEPA u RH dostupne su na stranici: http://www.sepa.hr