Platni promet s inozemstvom

Partner banka je sudionik platnih sustava za provođenje nacionalnih, prekograničnih i međunarodnih platnih naloga.

Plaćanja u inozemstvo bit će provedena u skladu s pravilima platnih sustava. Prekogranični platni nalozi u valuti euro provode se u skladu sa SEPA pravilima i/ili TARGET 2 platnim sustavom.

Međunarodni platni nalozi izvršavaju prema SEPA pravilima, TARGET 2 pravilima ili korespondentnim bankarstvom putem SWIFT mreže. Način provođenja platnog naloga ovisi o dostupnosti banke primatelja u platnom sustavu.

Platni nalozi u valuti različitoj od eura provode se korespondentnim bankarstvom putem SWIFT mreže.

Nalozi se provode u skladu s Terminskim planom Banke.


Banka Vam nudi: