Platni promet s inozemstvom

Partner banka je sudionik platnih sustava za provođenje nacionalnih, prekograničnih i međunarodnih platnih naloga.

Međunarodni platni nalozi izvršavaju se prema SEPA pravilima, TARGET 2 pravilima ili korespondentnim bankarstvom putem SWIFT mreže. Način provođenja platnog naloga ovisi o dostupnosti banke primatelja u platnom sustavu.

Platni nalozi u valuti različitoj od eura provode se korespondentnim bankarstvom putem SWIFT mreže.

Nalozi se provode u skladu s Terminskim planom Banke.


Banka Vam nudi: