Činidbene garancije

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti i u skladu s Vašim potrebama Partner banka izdaje različite vrste činidbenih garancija:

 • Garancija za ozbiljnost ponude
 • Garancija za dobro izvršenje posla
 • Garancija za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
 • Garancija za uredan povrat avansa

Ukoliko često imate potrebu za izdavanjem garancija možemo Vam ponuditi Revolving okvir za garancije iz kojeg brzo i jednostavno Banka Vam može izdavati garancije uz dostavljanje samo zahtjeva i dokumentacije temeljem koje se izdaje garancija i bez potpisivanja novih pojedinačnih Ugovora o garanciji.

Iznos garancije
 • za ozbiljnost ponude: u određenom % od vrijednosti ponude (ovisno o uvjetima javnog nadmetanja)
 • za ostale garancije: u određenom % od vrijednosti Ugovora

Osnova garancije
 • za ozbiljnost ponude: da Tražitelj neće odustati od ponude prilikom javljanja na javno nadmetanje
 • za ostale garancije: da će Tražitelj izvršiti posao/obvezu u skladu s potpisanim Ugovorom

Rok važenja
 • za ozbiljnost ponude: ovisno od uvjetima javnog nadmetanja
 • za ostale garancije: sukladno uvjetima Ugovora

Instrumenti osiguranja
 • mjenice i zadužnice Tražitelja
 • ostali instrumenti ovisno o procjeni Banke


 

Ispunite Zahtjev za garanciju  
Priložite dokumente temeljem kojih se izdaje garancija  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za garanciju moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima  

Ako je ugovoren Revolving okvir za garancije potrebno je samo:

 

Ispunite Zahtjev za garanciju  
Priložite dokumente temeljem kojih se izdaje garancija  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za garanciju moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 

 

Napomena: dokumentaciju koja je već ranije dostavljena u Banku nije potrebno ponovno dostavljati.