Eskont mjenica

Ukoliko imate potraživanje od kvalitetnih tvrtki koje su Vam kao instrument plaćanja izdali mjenicu s dospijećem za nekoliko mjeseci, a novčana sredstva za redovno odvijanje Vaše poslovne aktivnosti su Vam potrebna odmah, Banka Vam može ponuditi eskont mjenica i zadovoljiti Vašu potrebu za obrtnim sredstvima danas, naplaćujući se se temeljem mjenice na datum njenog dospijeća.

Iznos eskonta
U skladu s bonitetom Izdavatelja mjenice

Namjena kredita
Poboljšanje tekuće likvidnosti

Način korištenja
Isplatom iznosa eskonta umanjenog za naknadu i kamatu od dana eskonta do dana dospijeća mjenice u korist računa Donositelja mjenice u Banci

Rok vraćanja
Prema datumu dospijeća mjenica, ali najduže u roku od 12 mjeseci od dana odobrenja

Kamatna stopa
Ovisi o kreditnoj sposobnosti i bonitetu komitenta, te obujmu njegovog ukupnog poslovanja s Bankom

Instrumenti osiguranja
  • mjenice i zadužnice Donositelja mjenice
  • ostali instrumenti ovisno o procjeni BankeIspunite Zahtjev za eskont  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za eskont moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima