Depoziti

Banka nudi mogućnost brzog i jednostavnog oročavanja slobodnih novčanih sredstava po kamatnim stopama u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke, u iznosu i na rok koji najviše odgovara Vašim potrebama

Nudimo Vam slijedeće vrste oročenih depozita:

  • depoziti u EUR
  • depoziti u stranoj valuti

Nenamjenski oročeni depoziti Rok oročenja
1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj. i više
  u EUR 0,05% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35%
  u USD 0,01% 0,10% 0,15% 0,20% - -
  u CHF 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% - -
 
Iskazane kamatne stope su godišnje, te se ugovaraju kao promjenjive. Primjenjuju se od 01.01.2023.godine na nove depozite i prilikom prolongata ugovorenih depozita, kao i u slučaju prijevremenog razročenja već ugovorenih depozita.

Za oročavanje na rokove kraće od gore navedenih primjenjuje se kamatna stopa određena za prvu nižu ročnost.

Sve ostale informacije o uvjetima oročenih depozita možete pronaći u Izvatku iz odluke o kamatnim stopama na depozite poslovnih subjekata i u Općim uvjetima o poslovanju s poslovnim subjektima koji možete pronaći ovdje.

 


 


 

Ispunite Zahtjev za oročenje
 
Dostavite Zahtjev za oročenje u Banku
 
Banka izrađuje i dostavlja Vam prijedlog Ugovora o oročenju na temelju Vaših podataka o iznosu sredstava koje želite oročiti, kao i roku oročenja.  
Nakon ovjere Ugovora o oročenju od strane Banke i od Vaše strane, obavlja se uplata oročenih sredstava.  
Po isteku oročenja, Banka će sukladno Vašem nalogu isplatiti iznos oročenog depozita i ugovorenu kamatu, odnosno produljiti Ugovor o oročenju depozita.