Garancije

U cilju potpore Vaših poslovnih aktivnosti i u skladu s Vašim potrebama Partner banka izdaje različite vrste garancija:

Revolving okvir za garancije

Ukoliko često imate potrebu za izdavanjem garancija možemo Vam ponuditi Revolving okvir za garancije iz kojeg brzo i jednostavno Banka Vam može izdavati garancije uz dostavljanje samo zahtjeva i dokumentacije temeljem koje se izdaje garancija i bez potpisivanja novih pojedinačnih Ugovora o garanciji.