PREMIUM.TREND štednja - AKCIJA

atraktivna dugoročna otvorena štednja koja prati tržišni trend

PREMIUM.TREND štednja je posebno osmišljena štednja za klijente koji žele imati prinos na svoju štednju u skladu s tržišnim trendovima kretanja 3M EURIBOR-a te planiraju sukcesivno uplaćivati u štednju u dužem razdoblju i ne planiraju je razročavati u ugovorenom razdoblju, a pri tom dobivajući uvijek atraktivnu tržišnu kamatnu stopu bez obzira na preostali rok oročenja.

Štednja je stimulativna i za partner.LOYALTY klijente kod kojih nagrađujemo lojalnost te im omogućujemo dodatnu premiju 7% na obračunatu kamatu i povlašteni dopušteni minus do 6% iznosa štednje bez kamata.

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA (3M Euribor)

Razdoblje Ponder Referentna stopa Kamatna stopa Prinos (EKS) partner.LOYALTY
12 mjeseci 71% 3M
EURIBOR

3,9%

promjenjiva
kvartalno
2,80% 2,996%
18 mjeseca 72% 2,84% 3,039%
24 mjeseci 73% 2,88% 3,082%
36 mjeseci 74% 2,92% 3,124%
48 mjeseci 75% 2,96% 3,167%
60 mjeseci 76% 2,99% 3,199%

Za klijente koji ne zadovoljavaju uvjete partnerLOYALTY programa EKS je jednak iskazanoj kamatnoj stopi.

partner.LOYALTY klijenti

Nagrađujemo Vašu vjernost tako da svi klijenti koji imaju ugovoreno on-line bankarstvo partner.mobile ili partner.net te imaju redovna mjesečna primanja na multivalutni tekući partner.račun tijekom cijelog razdoblja ugovorene štednje, ostvaruju pogodnosti partner.LOYALTY programa vjernosti:

PREMIUM.TREND
štednja
premija
+7%
obračunate kamate
partner.LOYALTY
dopušteni minus
kamatna stopa
0%
do 6% iznosa štednje

  • mogućnost ugovaranja na zahtjev klijenta povlaštenog lombardnog dopuštenog minusa po tekućem računu ili kredita u višem iznosu temeljem PREMIUM.TREND štednje na isti rok uz povoljnije uvjete:
     
Iznos minusa/kredita: 6,1% do 50,0% iznosa PREMIUM.TREND štednje
Kamatna stopa: +1,00 p.p na kamatnu stopu na PREMIUM.TREND štednju, promjenjiva
Bez naknade za obradu
Iznos minusa/kredita: 50,1% do 95,0% iznosa PREMIUM.TREND štednje
Kamatna stopa: +1,25 p.p na kamatnu stopu
na PREMIUM.TREND štednju, promjenjiva
Bez naknade za obradu


OSTALI UVJETI

Deponenti Štednju mogu ugovoriti klijenti koji imaju otvoren redovan multivalutni tekući račun u banci te imaju ugovoreno on-line bankarstvo partner.mobile ili partner.net
Minimalni iznos štednje 1.000,00 €
Način ugovaranja Sukcesivne uplate na štednju bez ograničenja i potrebne najave.
Ugovor se sklapa bez mogućnosti prolongata.
Kamate Iskazana kamatna stopa je godišnja, promjenjiva. Kamatna stopa se određuje tako da se vrijednost 3m Euribora (utvrđena na 1.11.2023. 3,953%, a vrijedi do 31.12.2023.) množi s ponderom odgovarajućim za razdoblje oročenja. Kamatna stopa se mijenja kvartalno svakog 1.1, 1.4, 1.7 i 1.10. u godini. Za izračun nove kamatne stope utvrđuje se vrijednost 3m Euribora na 1. radni dan mjeseca koji prethodi kvartalu te množi s ponderom za razdoblje oročenja.
Kamata se obračunava mjesečno, primjenom konformne metode obračuna a isplaćuje na račun na kraju roka oročenja
Premija na kamatu Za partner.LOYALTY klijente na kraju razdoblja oročenja obračunava se i isplaćuje dodatno i premija na kamatu u visini 7% ukupne obračunate kamate.
Prijevremeno razročenje Štednju je moguće prijevremeno razročiti uz obvezu najave banci i naplatu naknade za prijevremeno razročenje. U tom slučaju banka će reobračunati kamate od dana ugovaranja do dana razročenja primjenom kamatne stope:
  • najava 30 dana i više: reobračun primjenom kamatne stope u visini 25% 3m Euribor-a važećeg za kvartal u kojem se radi razročenje, godišnje
  • najava 3-29 dana: reobračun primjenom kamatne stope u visini 20% 3m Euribor-a važećeg za kvartal u kojem se radi razročenje, godišnje
U slučaju prijevremenog razročenja ne obračunava se redovna kamata ni premija.
Dopušteni minus Na zahtjev klijenta mogućnost ugovaranja dopuštenog minusa po tekućem računu za klijente koji nisu u partner.LOYALTY programu, a uvjeti ovise o visini minusa u odnosu iznos PREMIUM.TREND štednje te kamatnoj stopi na štednju:
  • iznos: do 3% iznosa štednje - kamatna stopa: 0,00%
  • iznos: 3,1% do 50,0% iznosa štednje - kamatna stopa: +1,05 p.p. veća od kamatne stope na PREMIUM.TREND štednju, godišnje
  • iznos: 50,1% do 95,0% iznosa štednje - kamatna stopa: +1,30 p.p. veća od kamatne stope na PREMIUM.TREND štednju, godišnje
  • naknada za obradu zahtjeva: 15 €, jednokratno
  • rok dospijeća: na dan dospijeća PREMIUM.TREND štednje.
Kod prijevremenog razročenja ne radi se reobračun kamate na dopušteni minus. 
partner.LOYALTY
program vjernosti
Klijent ima pravo na pogodnosti iz partner.LOYALTY programa vjernosti samo ukoliko tijekom važenja ugovora o štednji cijelo vrijeme ispunjava uvjete za status partner.LOYALTY klijenta temeljem kojih je dobio pogodnosti. U suprotnom, Banka ima pravo date pogodnosti i premiju mu ukinuti te najkasnije s danom krajnjeg roka oročenja napraviti reobračun kamata prema važećim uvjetima proizvoda koji ne uključuje pogodnosti partner.LOYALTY programa.
Osiguranje štednje Štedni ulozi osigurani su kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita do visine 100.000,00 € po klijentu. Više informacija možete dobiti u Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita, Jurišićeva 1/II, Zagreb ili na stranici www.haod.hr

Sve ostale informacije o PREMIUM.TREND štednji te o ostalim proizvodima i uslugama Banke potražite na www.paba.hr, na telefon 01/4602-222 ili nas slobodno kontaktirajte u najbližoj poslovnici.

Letak PREMIUM.TREND štednja možete skinuti ovdje.