Internet oročenja

Partner banka od 01. veljače 2009. godine svojim korisnicima Internet bankarstva nudi novu uslugu u paleti svojih proizvoda – ON LINE OROČAVANJE po povoljnim kamatnim stopama.
 
UVJETI ZA OROČAVANJE PUTEM INTERNETA
 
Da bi postali korisnici usluge Internet oročavanja potrebno je otvoriti multivalutni tekući račun u Partner banci čime ostvarujete pravo korištenja P@RTNERnet servisa.
 
Za oročavanje preko Interneta Banka ne određuje minimalni iznos.
 
Svoja sredstva putem Internet bankarstva možete oročavati po trenutno važećim i javno objavljenim kamatnim stopama, promjenjivim ili fiksnim za kune i devize.
 
Način obračuna kamate
Kamata se obračunava primjenom konformne metode obračuna.
 
Uvjeti pod kojima se mogu mijenjati kamatne stope
Promjenjivost kamatnih stopa propisana je u Načelima utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa i naknada u kreditno-depozitnom poslovanju s fizičkim osobama.
 
Obnavljanje ugovora
Kod depozita uz fiksnu kamatnu stopu uz prolongat, ista je fiksna za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz fiksnu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja, a sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.

Kod depozita uz promjenjivu kamatnu stopu uz prolongat, ista je promjenjiva za ugovoreni period oročenja, a depozit će se obnoviti uz promjenjivu kamatnu stopu i uvjete koji vrijede na dan obnavljanja, a sukladno važećoj Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.
 
Efektivna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

U izračun efektivnih kamatnih stopa nisu uključene eventualne naknade za vođenje računa.

Banka će klijentu, na njegov zahtjev, osigurati nacrt ugovora za pojedinu bankovnu uslugu bez naknade.
 
Osiguranje depozita
Štednja građana osigurana je pri Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita sukladno Zakonu o osiguranju depozita (NN 177/04) te Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o osiguranju depozita (NN 119/08).
 
OBAVIJEST KLIJENTIMA:
Svi ranije oročeni depoziti u EUR-ima i kunama koji nisu bili raspoređeni u prikazanim razredima, na iste se od 01.01.2010. godine primjenjuju razredi i važeće kamatne stope ovisno o vrsti kamate (fiksna ili promjenjiva) i visini oročenih sredstava.
 
Za detaljnije informacije molimo klijente da se jave u najbližu Poslovnicu Banke.