Štednja

U Partner banci možete oročiti svoja sredstva:
  • • u eurima
  • • u devizama
Kamate se ugovaraju na godišnjoj razini.

Raspolaganje glavnicom i kamatom depozita je po vašoj želji:
  • • isplata glavnice i kamate po isteku roka
  • • automatsko obnavljanje glavnice i kamate na isti rok
  • • automatsko obnavljanje glavnice i isplata kamate
  • • mjesečna isplata kamate (rente)

Visine kamatnih stopa i druge uvjete za štednju građana donosi Uprava banke Odlukom o kamatnim stopama u poslovima s građanima.

Kamatne stope na depozite po viđenju:
Kamatna stopa ugovara se kao promjenjiva, na godišnjoj razini i obračunava se primjenom konformne metode obračuna.


Vrsta računa
%
Tekući račun
0,01
Ograničeni tekući račun
0,01
eurski i devizni račun
0,01
Štedne knjižice
0,01
Žiro računi građana
0,01
Dječja štednje Vjeverica - EUR
1,00