Gotovinsko poslovanje

Gotovinske uplate

Gotovinske uplate u korist Vašeg transakcijskog računa možete obavljati u poslovnicama Banke i FINE, kao i korištenjem dnevno-noćnog trezora FINE, temeljem posebnog ugovora s FINOM.

Gotovinske isplate 

Isplatu gotovine sa Vašeg transakcijskog računa u Banci možete izvršiti na šalteru Banke, odnosno i na šalterima FINE, ukoliko ste odlučili svoje poslovanje obavljati i putem FINE.

Ukoliko sa svog računa podižete gotovinu u iznosu većem od 5.000,00 EUR, molimo Vas da prethodno kontaktirate Banku.