Kratkoročni kredit

Za poboljšanje Vaše tekuće likvidnosti i financiranje obrtnih sredstava Partner banka nudi Vam više vrsta kratkoročnih kredita:

  • Kratkoročni kredit s jednokratnom otplatom
  • Kratkoročni kredit sa sukcesivnom otplatom
  • Kratkoročni kredit s otplatom u jednakim mjesečnim ratama/anuitetima

Iznos kredita
Ovisi o potrebi i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u eurima

Način korištenja
Isplatom u korist računa Korisnika kredita u Banci ili prema nalogu Korisnika kredita

Rok vraćanja
  • krediti za poboljšanje likvidnosti: najduže u rok od 3 mjeseca od dana odobrenja
  • krediti za obrtna sredstva: najduže u roku od 12 mjeseci od dana odobrenja

Kamatna stopa
Ovisi o kreditnoj sposobnosti i bonitetu komitenta, te obujmu njegovog ukupnog poslovanja s Bankom. Kamata se obračunava i plaća mjesečno.
 
Instrumenti osiguranja
Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita, a mogu biti:
  • vlastite mjenice i zadužnice Korisnika kredita
  • jamstva drugih pravnih i fizičkih osoba
  • cesije potraživanja od kvalitetnih društava
  • prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini/pokretnini/dionicama/udjelima
  • namjenski oročeni depoziti ...


 

Ispunite Zahtjev za kredit  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za kredit moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima