Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
 •  Isključivo putem Internet bankarstva
 •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
 •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Kratkoročni kredit

Za poboljšanje Vaše tekuće likvidnosti i financiranje obrtnih sredstava Partner banka nudi Vam više vrsta kratkoročnih kredita:

 • Kratkoročni kredit s jednokratnom otplatom
 • Kratkoročni kredit sa sukcesivnom otplatom
 • Kratkoročni kredit s otplatom u jednakim mjesečnim ratama/anuitetima

Iznos kredita
Ovisi o potrebi i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama ili uz valutnu klauzulu (EUR)

Način korištenja
Isplatom u korist računa Korisnika kredita u Banci ili prema nalogu Korisnika kredita

Rok vraćanja
 • krediti za poboljšanje likvidnosti: najduže u rok od 3 mjeseca od dana odobrenja
 • krediti za obrtna sredstva: najduže u roku od 12 mjeseci od dana odobrenja

Kamatna stopa
Ovisi o kreditnoj sposobnosti i bonitetu komitenta, te obujmu njegovog ukupnog poslovanja s Bankom. Kamata se obračunava i plaća mjesečno.
 
Instrumenti osiguranja
Ovise o iznosu kredita i kreditnoj sposobnosti Korisnika kredita, a mogu biti:
 • vlastite mjenice i zadužnice Korisnika kredita
 • jamstva drugih pravnih i fizičkih osoba
 • cesije potraživanja od kvalitetnih društava
 • prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini/pokretnini/dionicama/udjelima
 • namjenski oročeni depoziti ...


 

Ispunite Zahtjev za kredit  
Priložite statusnu i financijsku dokumentaciju  
Ispunite obrasce Banke  
Predajte zahtjev i dokumentaciju u Banku
Zahtjev za kredit moguće je predati u Banku osobno, putem faksa ili e-maila.
 
U najkraćem roku Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas od daljnjim koracima