Žiro račun

Žiro račun je poslovni eurski račun koji Banka otvara domaćim i stranim fizičkim osobama radi ostvarivanja dohotka od obavljanja trajne ili povremene djelatnosti.

 
Prilikom otvaranja žiro računa potrebno je predočiti slijedeću dokumentaciju:
  • domaća fizička osoba: identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu)
  • strana fizička osoba:    osobnu iskaznicu za strance ili putovnicu, dokaz o mjestu boravka
 
Vlasnik raspolaže sredstvima žiro računa na način da:
  • podiže gotovinu
  • obavlja prijenos na drugi račun
  • obavlja plaćanja u korist računa sudionika platnog prometa
 
Za sve dodatne informacije obratite nam se u najbližoj poslovnici Partner banke.


Obrazac o informacijama o žiro računu