Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
 •  Isključivo putem Internet bankarstva
 •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
 •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Multivalutni račun - Jedan za sve

Jednostavan pristup Vašem novcu u svakom trenutku

Obavijest: od 01.01.2018. kamata na prekoračenje po tekućim računima iznosi 5,99 %


Zašto otvoriti multivalutni tekući račun u Partner banci?
Multivalutni tekući račun je Vaš jedinstveni poslovni račun i predstavlja ključ upravljanja vlastitim financijama. Promišljajući o jednostavnom dostupu Vašim sredstvima u Banci omogućili smo Vam raspolaganje svim a vista sredstvima (u kunama i devizama) unutar jednog univerzalnog računa. Instrumenti raspolaganja sredstvima na računu koje Vam nudimo, omogućit će Vam raspolaganje novcem širom Hrvatske, ali i širom svijeta.
 
Multivalutni tekući račun mogu otvoriti sve domaće i strane fizičke osobe, bez obzira imaju li redoviti priljev ili ne.
 
Raspolaganje sredstvima računa
Sredstvima multivalutnog računa može se raspolagati putem sljedećih instrumenata:
 • bankovne kartice,
 • jednokratnog naloga,
 • naloga za isplatu,
 • trajnog naloga,
 • obavljanja transakcija putem Interneta.
 
Za svako raspolaganje računom teretit će se Vaš saldo koji predstavlja zbroj kunskih i deviznih sredstava i to na način da se umanjuje saldo u kunama, a za eventualan nedostatak sredstava teretit će se pojedina valuta, redoslijedom od najvećeg salda ka najmanjem.
 
Korištenje
Za raspolaganje sredstvima računa vlasnici računa i njihove opunomoćene osobe mogu koristi:
 • Maestro karticu, koja omogućava:
   1. kupovinu na prodajnim mjestima označenim Maestro oznakom u zemlji i inozemstvu,
   2. podizanje gotovine na bankomatima i isplatnim mjestima označenim Maestro oznakom u zemlji i inozemstvu,
   3. uvid u stanje multivalutnog računa putem mreže bankomata MBNet-a,
   4. promjenu PIN-a putem mreže bankomata MBNet-a,
   5. kupovinu Simpa i VIPme prepaid bonova putem mreže bankomata MBNet-a
 • čekovne blankete za plaćanje na prodajnim mjestima te isplate gotovine u drugim bankama i uredima hrvatskih Pošta;
 • gotovinske isplate na blagajni Banke.
 
Naknada
Naknada za vođenje multivalutnog tekućeg računa naplaćuje se sukladno Odluci o tarifi naknada u poslovanju s građanima.
 
 
Prekoračenje
Iznos prekoračenja kod prvog redovitog priljeva
Banka odobrava iznos prvog automatskog prekoračenja u visini uplaćenog prvog redovitog priljeva po multivalutnom tekućem računu, a najviše do 10.000,00 kn. Redovitim priljevom smatraju se uplata plaća, uplata mirovine, te druga redovita primanja.
 
Rok odobrenja prekoračenja
Prekoračenje se odobrava na tri mjeseca i počinje teći od prvog dana prvog mjeseca odobrenja, a završava zadnjeg dana trećeg mjeseca odobrenja. Vlasnicima multivalutnih tekućih računa kojima tek počinje teći redoviti priljev na račun, odobrenje počinje teći s danom uplate prvog redovitog priljeva na račun, a završava zadnjeg dana trećeg mjeseca odobrenja.
 
Obnavljanje prekoračenja
Prekoračenje se automatski obnavlja, ukoliko:
 •      postoji redoviti priljev na multivalutni tekući račun u zadnja tri mjeseca
 •      nije bilo nedopuštenog prekoračenja u posljednja tri mjeseca dulje od 15 dana neprekidno
 •      je prosječni priljev u posljednja tri mjeseca veći od 500,00 kn, a manji ili jednak 1.000,00 kn odobrava se 2.000,00 kn
 •      je prosječni priljev veći od 1.000,00 kn, odobrava se dvostruki prosječni redoviti mjesečni priljev, a maksimalno 40.000,00 kn
 •      nema otvorenog okvirnog kredita po multivalutnom tekućem računu
 
Ukidanje prekoračenja
Automatsko ukidanje prekoračenja uslijediti će:
 •      kada je multivalutni tekući račun doveden u nedopušteno prekoračenje dulje od 15 dana neprekidno
 •      kada nema dva uzastopna mjesečna redovita priljeva na multivalutni tekući račun
 
Kamata na prekoračenje
 
 
 
Prekoračenje
5,99% godišnja, fiksna sukladno Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima
 
Iznos prekoračenja preko odobrenog iznosa, ukoliko je nastao pripisom aktivne kamate, smatra se nedopuštenim prekoračenjem.
 
Zatezna kamata
Zatezna kamata na sva dospjela nenaplaćena potraživanja od građana obračunava se na način i u visini propisano važećim propisima o kamatama.

 
Za sve dodatne informacije obratite nam se u najbližoj poslovnici Partner banke.