Uprava i Nadzorni odbor

 
Uprava

Petar Repušić dipl. oec.                
predsjednik Uprave


 
Rođen 1977. godine u Splitu. Diplomirao je 2001. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije.

Karijeru je započeo 2002. godine u Privrednoj banci Zagreb na poslovima u korporativnom bankarstvu nakon čega je početkom 2006. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci preuzeo mjesto rukovoditelja Odjela poslovanja s gospodarstvom u Podružnici Zagreb.

U Partner banku došao je u rujnu 2007. godine na mjesto direktora Sektora gospodarstva, te je od prosinca 2010. preuzeo funkciju člana Uprave Banke, dok je od prosinca 2014. imenovan na funkciju predsjednika Uprave Banke.

Nadležan za:  Sektor gospodarstva, Sektor stanovništva i transakcijskog poslovanja, Sektor riznice, Sektor upravljanja regijama, Sektor pravnih poslova, Ured Uprave, Ured unutarnje revizije, Ured za sigurnost informacijskog sustava
Luka Čulo dipl. oec.
član Uprave

Rođen 1984. godine u Zagrebu. Diplomirao je menadžment na Webster University u Beču 2006. godine. Karijeru je započeo 2007. godine u Societe Generale - Splitskoj  banci gdje je radio u Sektoru riznice.

Sredinom 2008. godine prešao je u Partner banku u Sektor riznice, a 2009. na mjesto višeg menadžera za odnose s klijentima u Sektoru gospodarstva. Početkom 2012. godine preuzima mjesto Voditelja Odjela naplate i upravljanja lošim plasmanima u Sektoru upravljanja i kontrole rizika, a nedugo zatim imenovan je Direktorom Sektora upravljanja i kontrole rizika. Od lipnja 2015. obnaša funkciju člana Uprave.

Nadležan za: Sektor upravljanja i kontrole rizika, Sektor informatike, Sektor računovodstva i operativnih poslova, Ured za praćenje usklađenosti, Ured za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizmaNadzorni odbor

Predsjednik:
 
Božo Čulo                      
Zamjenik  predsjednika:
 
Ivan Ćurković
Član:
 
Božo Matić