Početnici

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti hrvatski državljani koji:

 • Po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo
 • Imaju registriranu djelatnost
 • Nakon realizacije ulaganja, u osnovanom subjektu biti će aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu
 • Mlađi su od 55 godina
 • Nisu vlasnici drugog trgovačkog društva ili obrta
 • Nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%
 • Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od 2 godine

Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

1. Osnovna sredstva
 • Osnivačka ulaganja
 •  Zemljište, građevinski objekti
 •  Oprema i uređaji
 •  Osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada

2. Trajna obrtna sredstva
Iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi najviše do 30% iznosa kredita.

Ne kreditira se:
 • Trgovačka djelatnost
 • Ugostiteljska djelatnost – isključivo ili pretežito točenje alkoholnih pića
 • Kasina, kockarnice
 • Dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe

Iznos kredita
Najniži iznos je 80.000,00 kn, a najviši 1.800.000,00 kn.
HBOR kreditira najviše do 70% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Rok vraćanja
Do 12 godina uz poček do 2 godine (iznimno do 3 godine za dugogodišnje nasade).

Kamatna stopa
4% godišnje

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, garancija HAMAG-a, operativni instrumenti osiguranja. Za kredite do 100.000,00 kn dva kreditno sposobna jamca.