Zaštita okoliša

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti lokalne i regionalne samouprave ako ispunjavaju predviđene zakonske uvjete, komunalna društva, trgovačka društva, obrtnici i ostale pravne i fizičke osobe.

Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

1. Osnovna sredstva
  • Osnivačka ulaganja
  • Zemljište
  • Građevinski objekti
  • Oprema i uređaji

2. Trajna obrtna sredstva

Iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi najviše do 30% iznosa kredita.

Iznos kredita
Najniži iznos je 100.000,00 kn, a najviši iznos nije ograničen. HBOR kreditira najviše do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Rok vraćanja
Do 12 godina uz poček do 2 godine.

Kamatna stopa
4% godišnje

  • koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili brdsko-planinska područja ili otoke, ili
  • mali i srednji poduzetnici, ili
  • koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu prema zadanim kriterijima

6% godišnje

  • ostali

Može biti i tromjesečni EURIBOR + 2 postotna boda godišnje.

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.