Poljoprivreda

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti:
 • trgovačka društva, obrtnici, zadruge, ustanove, poljoprivrednici i ribari koji ulažu na područja posebne državne skrbi
 • trgovačka društva, obrtnici, zadruge, poljoprivrednici i ribari na svim područjima RH koji ulažu u ribarstvo i poljoprivrednu djelatnost

Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

1. Osnovna sredstva
 • Kupnja, priprema i uređenje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta
 • Kupnja strojeva, opreme i alata, rashladnih dostavnih vozila
 • Podizanje dugogodišnjih nasada – voćnjaka, vinograda i maslinika
 • Povrćarska i cvjećarska proizvodnja
 • Nabava stoke, peradi i pčela – matično stado
 • Marikultura i slatkovodno ribarstvo
 • Izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata, hladnjača i skladišnog prostora
 • Kupnja i izgradnja poslovnog prostora 

2. Trajna obrtna sredstva
Iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi najviše do 30% iznosa kredita.

Iznos kredita
Najniži iznos je 80.000,00 kn, a najviši 3.500.000,00 kn.
HBOR može kreditirati cjelokupni iznos predviđenog ulaganja bez PDV-a.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Rok vraćanja
Do 12 godina uz poček do 2 godine (iznimno do 3 godine za dugogodišnje nasade).

Kamatna stopa
2% godišnje
 • koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili poljoprivredu ili ribarstvo ili brdsko-planinska područja, i
 • koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu prema zadanim kriterijima

4% godišnje
 • svi ostali gospodarski subjekti koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili poljoprivredu ili ribarstvo ili brdsko-planinska područja

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.