Restrukturiranje

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove registrirani u RH.
Krajnji korisnici moraju zadovoljiti minimalno slijedeće uvjete:

  • Udio kapitala i rezervi u pasivi bilance min 30%
  • Neravnoteža između dugotrajne imovine i izvora sredstava u bilanci

Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja koja su usmjerena na promjenu ročnosti izvora sredstava u bilanci gospodarskih subjekata.

Iznos kredita
Najniži iznos je 80.000,00 kn, a najviši iznos nije ograničen.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Rok vraćanja
Do 10 godina uz poček do 2 godine.

Kamatna stopa
5,5% godišnje.

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.