Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
 •  Isključivo putem Internet bankarstva
 •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
 •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Malo i srednje poduzetništvo

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva, obrtnici, zadruge i ustanove registrirani u RH, a koji posluju najmanje 2 godine.

Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

1. Osnovna sredstva
 • Osnivačka ulaganja
 • Zemljište, građevinski objekti
 • Oprema i uređaji
 • Osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada

2. Trajna obrtna sredstva
Iznos kredita namijenjen ulaganju u trajna obrtna sredstva može iznositi najviše do 30% iznosa kredita.

Ne kreditira se:
 • Ugostiteljska djelatnost – isključivo ili pretežito točenje alkoholnih pića
 • Kasina, kockarnice
 • Dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe

Iznos kredita
Najniži iznos je 80.000,00 kn, a najviši 8.000.000,00 kn. HBOR kreditira najviše do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci.

Rok vraćanja
Do 10 godina uz poček do 2 godine (iznimno do 3 godine za dugogodišnje nasade).

Kamatna stopa
2% godišnje
 • koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili  brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo ili s izravnom ratnom štetom ili koji su zbrinjavali prognanike i/ili izbjeglice, i
 • koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu prema zadanim kriterijima

4% godišnje
 • mali i srednji poduzetnici

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.