Promjena uvjeta PARTNER paketa

Obavještavamo Vas da je Banka donijela odluku da se od 01.01.2024. godine unutar PARTNER paketa povećavaju stimulativne kamatne stope na slobodna sredstva na transakcijskom računu kao i naknade za korištenje usluga u platnom prometu. Novi uvjeti paketa primjenjuju se i za postojeće Korisnike PARTNER paketa. Letak s novim uvjetima možete preuzeti u nastavku