Obavijest o dopunama uvjeta poslovanja u primjeni od 24. lipnja 2023. godine

Obavještavamo Vas o dopunama Općih uvjeta transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba, Naknada u poslovanju s fizičkim osobama i Terminskog plana Banke.

Također, obavještavamo Vas o izmjenama i dopunama Općih uvjeta transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata i Naknada u poslovanju s poslovnim subjektima.

Novi Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba, Opći uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata, Naknade u poslovanju s fizičkim osobama i Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima, kao i Terminski plan Banke dopunjeni su u skladu s uvođenjem prekograničnih instant transakcija i stupaju na snagu 24. lipnja 2023. godine, a uvjeti poslovanja od 1. siječnja 2023. godine se stavljaju van snage.

Izmjene u Općim uvjetima transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba i Općim uvjetima transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata
  • dodali smo definiciju platnog sustava TIPS i odredbe o prekograničnom/međunarodnom instant kreditnom transferu
Izmjene u Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama i Naknadama u poslovanju s poslovnim subjektima
  • dodali smo nove tarifne stavke za prekogranične/međunarodne instant kreditne transfere
  • dopunili smo odredbu za izvršenje kreditnih transfera/naloga za plaćanje s tekućim datumom nakon isteka vremena iz Terminskog plana na način da se primjenjuje i za prekogranične/međunarodne instant kreditne transfere
Izmjene u Terminskom planu Banke
  • dodali smo platne transakcije za prekogranične/međunarodne instant platne naloge u eurima

Stanovništvo - novi opći uvjeti

Stanovništvo - nove nakndae
Poslovni subjekti - novi opći uvjeti
Poslovni subjekti - nove naknade
Terminski plan