Priopćenje za javnost - Snažan rast kredita i uspješni rezultati Partner banke u 2022. godini

Proteklu godinu uz izazove u redovnom poslovanju Banke obilježio je i zahtjevan proces pripreme i prilagodbe Banke i bankovnog sustava za uvođenje eura koji je Banka uspješno i na vrijeme završila.

U 2022. godini Partner banka je u skladu sa svojom poslovnom strategijom i vizijom, a unatoč svim gospodarskim izazovima, visokoj inflaciji i neizvjesnosti potaknutoj ratom u Ukraniji, ostvarila dobar poslovni rezultat koji je viši od planiranog.

Godinu je obilježio daljnji nastavak rasta aktive, značajniji rast kreditnog portfelja kao i rast depozita uz istovremeno ostvarenje dobiti, održavanje visokih rezervi likvidnosti, visok koeficijent regulatornog kapitala, uz održavanje na visokom nivou svih pokazatelja stabilnosti, likvidnosti, strukture i kvalitete portfelja.

Banka je 2022. godinu završila s aktivom u visini 286,0 mln € što predstavlja rast od 6,1 mln € (+2,2%) u odnosu na kraj prethodne godine.


Kreditni portfelj Banke zabilježio je izniman rast od 29,4 mln € (+19%) u odnosu na kraj prošle godine, te je na kraju godine iznosio 181,3 mln €, s tim da su krediti poslovnim subjektima rasli za 24,3 mln € (+21%), dok su krediti stanovništvu rasli za 5,2 mln € (+14%). Važno je naglasiti da je gotovo cijeli rast, kao i velika većina ukupnog kreditnog portfelja, visoko kolateralizirana kvalitetnim kolateralima u Zagrebu i na Jadranu, a što doprinosi zaštiti Banke od kreditnih gubitaka te njenoj dugoročnoj stabilnosti.

Rast plasmana Banka je u protekloj godini primarno financirala iz značajnih viškova likvidnosti, što je imalo značajan utjecaj na rast neto kamatnog prihoda.


Više možete pročitati ovdje.