Važne obavijesti – Uvođenje eura

Uplate kovanica kuna na transakcijski račun

Klijenti mogu izvršiti uplatu kovanica na transakcijski račun bez naknade (do 31. prosinca 2023. godine), neovisno o iznosu.

Bankomati

Radi veće dostupnosti gotovine, u razdoblju od 15.12.2022. do 15.01.2023. godine za potrošače je omogućeno podizanje gotovine debitnom karticom na bankomatima svih banaka u Republici Hrvatskoj bez naknade. 

Stanje na računima

Transakcijski računi klijenata u Partner banci d.d. su multivalutni. Dana 01. siječnja 2023. godine će sva novčana sredstva u kunama automatski biti preračunata u eure po fiksnom tečaju konverzije i uz pridržavanje pravila o preračunavanju i zaokruživanju te će na računu biti iskazana u valuti euro. Ukoliko ste na multivalutnom računu već imali saldo i u eurima prije konverzije kunskih sredstava, istom će se pridodati iznos preračunatog salda s kuna.

Nalozi zadani prije dana uvođenja eura sa datumom valute nakon dana uvođenja eura

Nalozi klijenata zaprimljeni prije dana uvođenja eura, a koji se trebaju izvršiti nakon dana uvođenja eura, Banka je dužna izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Banka je dužna na navedeni način postupati do isteka šest mjeseci od dana uvođenja eura.

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura

Banka će provoditi zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (7,53450), bez naknade neovisno o iznosu, odnosno bez ograničenja na broj novčanica i/ili kovanica.
Zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura u iznosu većem od 40.000,00 kuna potrebno je najaviti najkasnije jedan radni dan prije datuma isplate do 13:00 sati.

Kartično poslovanje

Transakcijski račun u Partner banci d.d. je multivalutni i za isti postoji jedinstvena debitna kartica bez obzira na valutu plaćanja, te će se i dalje moći nesmetano koristiti uz nepromijenjeni PIN broj.
Važni iznosi za kartično poslovanje od 01. siječnja 2023. godine:
  • maksimalni iznos za beskontaktna plaćanja u Republici Hrvatskoj je 40,00 eura
  • maksimalni iznos za beskontaktna plaćanja u inozemstvu je 50,00 eura
  • dnevni limit na bankomatu je 550,00 eura
  • dnevni limit za transakcije na POS-u je 1.850,00 eura
  • ukupni dnevni limit za sve transakcije putem Debitne kartice je 1.850,00 eura