Promjena općih uvjeta poslovanja i naknada u kreditno garantnom poslovanju s poslovnim subjektima

Obavještavamo Vas o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja s poslovnim subjektima i Tarife naknada za poslovne subjekte, sve vezano uz kreditno garantno poslovanje.

Od 01. siječnja 2023. godina stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja s poslovnim subjektima s pripadajućim Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa po kreditima poslovnim subjektima te Tarifa naknada za poslovne subjekte, a Opći uvjeti kreditnog i depozitnog poslovanja poslovnih subjekata od 08.06.2018. godine i Naknade u kreditno garantnom poslovanju od 15.03.2017. godine stavljaju se van snage. 

Izmjene Tarifa naknada za poslovne subjekte
 • naknade smo preračunali u EUR po fiksom tečaju konverzije 1EUR= 7,53450 HRK
 • objedinili smo Naknade u kreditno garantnom poslovanju i Izvadak iz odluke o uvjetima odobravanja plasmana poslovnim subjektima (OU 2017/017A) u jedan dokument
Izmjene u Općim uvjetima poslovanja s poslovnim subjektima
 • izmijenili smo odredbe koje se referiraju na domicilnu valutu (valuta kuna je zamijenjena valutom euro)
 • brisali smo pojmove i odredbe koje se odnose na plasmane uz valutnu klauzulu
 • promjenjivost kamatnih stopa po kreditima vezali smo uz tržišni indeks na način kako je to navedeno u Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa
 • brisali smo definiciju neradnog dana jer se dospjela obveza prema banci može platiti svaki kalendarski dan obzirom na dostupnost platnih usluga Banke
 • dopunili smo odredbe o zateznoj kamati koja se obračunava mjesečno zadnjeg dana u mjesecu i na dan  konačnog prijevremenog povrata plasmana za svaki dan kašnjenja 
 • dopunili smo s osnovnom informacijom o ostalim plasmanima banke - eskont mjenica i factoring
 • definirali smo relevantne akte koji su primjenjivi uz ove Opće uvjete
 • dopunili smo obveze klijenta u odredbama koje se odnose na ažuriranje podataka ili ispunjavanje obveza temeljem važeće regulative
 • brisali smo pojmove i odredbe koje se odnose na zaštitu podataka koje su već sadržane u Informaciji o zaštiti osobnih podataka
 • izmijenili smo i brisali odredbe o upravljanju prigovorima koje su prenesene u novu Politiku upravljanja prigovorima
 • izmijenili smo odredbe o bankovnoj tajni
 • izmijenili smo odredbe o zaštiti osobnih podataka
 • izmijenili smo završne odredbe

Opći uvjeti poslovanja s poslovnim subjektima

Načela za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa po kreditima poslovnm subjektima

Tarifa naknada za poslovne subjekte