Suradnja s EIB

SURADNJA EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK I POSLOVNIH BANAKA

Dana 24. ožujka 2009. sklopljen je Ugovor o zajmu između EIB-a i HBOR-a u iznosu od 250 mil. EUR, od čega je za projekte malih i srednjih poduzetnika te infrastrukturna ulaganja u javnom sektoru osigurano 200 mil EUR. Navedena sredstva plasiraju se putem postojećih kreditnih programa od kojih posebno izdvajamo Razvitak malog i srednjeg poduzetništva, Gospodarstvo, Turizam, Poljoprivreda i ujednačeni razvoj te Infrastruktura.
Sredstva EIB-a za HBOR-ove kreditne aktivnosti imaju posebnu vrijednost poglavito iz razloga što je EIB odobrio značajni iznos kreditnih sredstava za hrvatske poduzetnike u okolnostima globalne financijske krize, odnosno teške dostupnosti kapitala i značajnog rasta cijene kapitala na inozemnom i domaćem tržištu.

Pored navedenog, cijenimo važnim istaknuti i činjenicu kako su uvjeti kreditiranja hrvatskih gospodarstvenika jednaki onima koje EIB propisuje kod kreditiranja poduzetnika na području zemalja članica Europske unije. U tom smislu posebno izdvajamo kriterije vezane uz prihvatljive troškove za kreditiranje, postupke javne nabave javnih naručitelja, transparentnosti provedbe projekta i trošenja kreditnih sredstava, upravljanja projektom u skladu s propisima o zaštiti okoliša i odgovarajućim načelima zakona EU, utvrđivanje pojedinih neprihvatljivih sektora za kreditiranje i drugo. Dodatni kriteriji EIB-a mogu se pogledati na sljedećem linku: Kriteriji kreditiranja iz sredstava EIB-a.

HBOR plasira kreditna sredstva EIB-a u suradnji s poslovnim bankama kroz postojeće programe kreditiranja u koje je uključena Partner banka d.d. Zagreb, o čemu detaljnije informacije možete dobiti u banci.