Trajna obrtna sredstva

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva i obrtnici s najviše 250 zaposlenih i koji su neovisni u poslovanju.
Neovisnim poduzetnikom smatra se onaj koji:

  • Nema više od 25% kapitala u vlasništvu drugog društva
  • Ukoliko je 25% ili više kapitala u vlasništvu drugog društva, cijela grupa društva ne smije imati više od 250 zaposlenika
  • Ukoliko je 25% ili više kapitala u vlasništvu tijela javne vlasti, to tijelo ne smije imati proračun iznad 10 mil EUR i više od 5000 stanovnika

Namjena kredita
Krediti su namijenjeni za ulaganja u trajna obrtna sredstva potrebna malim i srednjim poduzetnicima za osnaženje poslovanja.

Iznos kredita
Nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, proračunu potrebnih trajnih obrtnih sredstava (vrijednost svih zaliha i kratkoročnih potraživanja umanjeno za kratkoročne obveze), ostvarenoj visini poslovnih prihoda te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama.

Način roka i korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Rok korištenja kredita je do 6 mjeseci.

Rok vraćanja
Od 2 do 5 godina uz poček do 1 godine.

Kamatna stopa
4% godišnje
  • koji obavljaju djelatnost na području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području ili otocima
  • koji se bave poljoprivrednom djelatnošću ili ribarstvom
  • koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu
6% godišnje
  • mali i srednji poduzetnici
Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 0,8% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava: 0,25% godišnje.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.