Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Kamatne stope na postojeću ugovorenu oročenu XXL štednju do 19.09.2010.


Banka od 20.09.2010. godine ne ugovara nove depozite prema posebnim promotivnim uvjetima za nenamjenske oročene depozite građana „XXL štednja“.
 
Svi ugovori sklopljeni zaključno s 07.03.2011. godine uz prolongat, obnavljati će se uz slijedeće uvjete:

 
Nenamjenski oročeni depoziti u kunama:
Fiksna kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Iznos oročenja u kn
3 mjeseca
6 mjeseci
12 mjeseci
5.000 i više
0,05%
0,10%
0,20%
 
Nenamjenski oročeni depoziti u EUR-ima:
Fiksna kamatna stopa na godišnjoj razini (%)
Iznos oročenja u Eur
3 mjeseca
6 mjeseci
12 mjeseci
1.000 i više
0,01%
0,02%
0,05%


Prijevremeni raskid 
U slučaju prijevremenog raskida Ugovora o depozitu, za sve oročene depozite od 24.05.2010. do 19.09.2010. biti će obračunata fiksna kamatna stopa za nižu postignutu ročnost u visini kamatne stope koja je za tu ročnost važeća u trenutku raskida Ugovora sukladno Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima.
 
U slučaju prijevremenog raskida Ugovora o depozitu, za sve oročene depozite od 01.01.2010. godine zaključno s 23.05.2010 godine biti će obračunata fiksna kamatna stopa za nižu postignutu ročnost u visini kamatne stope prema Odluci o kamatnim stopama u poslovanju s građanima koja je za tu ročnost bila važeća u trenutku ugovaranja, odnosno u trenutku zadnjeg obnavljanja.
 
Na sve depozite oročene do 31.12.2009. godine, u slučaju prijevremenog raskida Ugovora o depozitu, biti će obračunata fiksna kamatna stopa za nižu postignutu ročnost u visini kamatne stope koja je za tu ročnost bila važeća u trenutku ugovaranja, odnosno u trenutku zadnjeg obnavljanja.
 
Za prijevremeni raskid Banka ne naplaćuje naknadu.
 
Način obračuna kamate
Kamata se obračunava primjenom konformne metode obračuna.
 
Obnavljanje ugovora
Fiksna kamatna stopa je fiksna za ugovoreni rok oročenja. Kod ugovora s prolongatom isti se obnavljaju uz uvjete koji vrijede na dan prolongata.
 
Efektivna kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.
U izračun efektivnih kamatnih stopa nisu uključene eventualne naknade za vođenje računa.
 
Osiguranje depozita
Štednja građana osigurana je pri Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
sukladno Zakonu o osiguranju depozita (NN 177/04) te Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o osiguranju depozita (NN 119/08).