Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Plaćanje u inozemstvo

Svi nalozi za plaćanje u inozemstvo zaprimljeni u Banku do 12.00 sati odnosno zaprimljeni putem P@ARTNERnet Internet bankarstva do 14.00 sati izvršavaju se isti dan putem SWIFT-a, sa valutom 2 radna dana ( za hitna plaćanja 1 dan).

Nalozi za plaćanje u inozemstvo mogu se dostaviti na slijedeće načine:

  • P@RTNERnet  Internet bankarstvo,
  • poštom,
  • telefaksom,
  • fizičkim zaprimanjem naloga na šalterima platnog prometa u poslovnicama Banke.

 

Za izvršenje naloga za plaćanje potrebno je:

  1. ispuniti Nalog 14    
  2. osigurati pokriće u valuti plaćanja, kao i osigurati pokriće za naknadu

Na nalogu 14 potrebno je jasno naznačiti broj transakcijskog računa i oznaku valute koja će biti terećena za visinu iznosa plaćanja i naknade Banci. Ako se nalog za plaćanje izvršava temeljem kupnje deviza od Banke, Banka će teretiti transakcijski račun klijenta u kunama po prodajnom tečaju Banke na dan podnošenja naloga za kunsku protuvrijednost valute plaćanja, a za naknadu Banci po srednjem tečaju HNB-a.