Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Depoziti

Banka nudi mogućnost brzog i jednostavnog oročavanja slobodnih novčanih sredstava po kamatnim stopama u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke, u iznosu i na rok koji najviše odgovara Vašim potrebama

Nudimo Vam slijedeće vrste oročenih depozita:
  • kunski depoziti
  • kunski depoziti uz valutnu klauzulu u EUR
  • devizni depoziti

Godišnje kamatne stope na NENAMJENSKI OROČENE DEPOZITE od 01.11.2018.:

   1 mj.  3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj.
Kunski 0,10% 0,40% 0,70% 1,00% 1,20% 1,40%
Kunski uz valutnu
klauzulu u
EUR
0,05% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50%
Devizni u EUR 0,10% 0,20% 0,30% 0,50% 0,60% 0,70%
Devizni u USD 0,20% 0,40% 0,80% 1,20% - -
Devizni u CHF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - -

Iskazane kamatne stope su godišnje, te se ugovaraju kao promjenjive.
Kamata na nenamjenski oročene depozite do godinu dana obračunava se primjenom konformne metode obračuna, a isplaćuje se po isteku roka oročenja. Osnovicu za obračun kamate čini iznos depozita i obračunata nedospjela kamata.

Kamata na nenamjenski oročene depozite preko godinu dana obračunava se primjenom proporcionalne metode obračuna. Kamata se isplaćuje ili pripisuje glavnici depozita godišnje i po isteku roka oročenja.

Za oročavanje na rokove kraće od gore navedenih primjenjuje se kamatna stopa određena za prvu nižu ročnost.

Nenamjenski oročeni depozit može se djelomično ili u cijelosti isplatiti i prije isteka roka oročenja samo uz suglasnost Banke.

U slučaju isplate nenamjenski oročenog depozita, odnosno raskida Ugovora, na depozit će biti obračunata kamata za razdoblje od dana uplate depozita, odnosno zadnjeg prolongata, do dana raskida, primjenom kamatne stope određene za ispunjenu ročnost prema važećoj kamatnoj stopi Banke za poslovne subjekte.


Minimalni iznosi koje Banka nenamjenski oročava su:
 

Nenamjenski oročeni depoziti  1 mj.
u kunama 25.000,00 kn
u kunama uz valutnu klauzulu u EUR 25.000,00 kn
u devizama - EUR 3.000,00 EUR
u devizama - USD 5.000,00 USD
u devizama - CHF 5.000,00 CHF

 


 

Ispunite Zahtjev za oročenje
 
Dostavite Zahtjev za oročenje u Banku
 
Banka izrađuje i dostavlja Vam prijedlog Ugovora o oročenju na temelju Vaših podataka o iznosu sredstava koje želite oročiti, kao i roku oročenja.  
Nakon ovjere Ugovora o oročenju od strane Banke i od Vaše strane, obavlja se uplata oročenih sredstava.  
Po isteku oročenja, Banka će sukladno Vašem nalogu isplatiti iznos oročenog depozita i ugovorenu kamatu, odnosno produljiti Ugovor o oročenju depozita.