Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Depoziti

Banka nudi mogućnost brzog i jednostavnog oročavanja slobodnih novčanih sredstava po kamatnim stopama u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke, u iznosu i na rok koji najviše odgovara Vašim potrebama

Nudimo Vam slijedeće vrste oročenih depozita:
  • kunski depoziti
  • kunski depoziti uz valutnu klauzulu u EUR
  • devizni depoziti

Godišnje kamatne stope na NENAMJENSKI OROČENE DEPOZITE od 01.01.2020.:

   1 mj.  3 mj. 6 mj. 12 mj. 24 mj. 36 mj.
Kunski 0,10% 0,30% 0,50% 0,80% 1,00% 1,20%
Kunski uz valutnu
klauzulu u
EUR
0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,30% 0,40%
Devizni u EUR 0,05% 0,10% 0,20% 0,30% 0,50% 0,60%
Devizni u USD 0,20% 0,40% 0,70% 1,00% - -
Devizni u CHF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - -

skazane kamatne stope su godišnje, te se ugovaraju kao promjenjive.
Kamata na nenamjenski oročene depozite do godinu dana obračunava se primjenom konformne metode obračuna, a isplaćuje se ili pripisuje glavnici depozita po isteku roka oročenja. Osnovicu za obračun kamate čini iznos depozita i obračunata nedospjela kamata.

Kamata na nenamjenski oročene depozite preko godinu dana obračunava se primjenom proporcionalne metode obračuna. Kamata se isplaćuje ili pripisuje glavnici depozita godišnje i po isteku roka oročenja.

Za oročavanje na rokove kraće od gore navedenih primjenjuje se kamatna stopa određena za prvu nižu ročnost.

Nenamjenski oročeni depozit može se djelomično ili u cijelosti isplatiti i prije isteka roka oročenja samo uz suglasnost Banke. 

U slučaju isplate nenamjenski oročenog depozita, odnosno raskida Ugovora, na depozit će biti obračunata kamata za razdoblje od dana uplate depozita, odnosno zadnjeg prolongata, do dana raskida, primjenom kamatne stope važeće u trenutku raskida Ugovora, uvažavajući prvu nižu ročnost koja je ispunjena vremenom oročenja.


Minimalni iznosi koje Banka nenamjenski oročava su:
 

Nenamjenski oročeni depoziti  1 mj.
u kunama 25.000,00 kn
u kunama uz valutnu klauzulu u EUR 25.000,00 kn
u devizama - EUR 3.000,00 EUR
u devizama - USD 5.000,00 USD
u devizama - CHF 5.000,00 CHF

 


 

Ispunite Zahtjev za oročenje
 
Dostavite Zahtjev za oročenje u Banku
 
Banka izrađuje i dostavlja Vam prijedlog Ugovora o oročenju na temelju Vaših podataka o iznosu sredstava koje želite oročiti, kao i roku oročenja.  
Nakon ovjere Ugovora o oročenju od strane Banke i od Vaše strane, obavlja se uplata oročenih sredstava.  
Po isteku oročenja, Banka će sukladno Vašem nalogu isplatiti iznos oročenog depozita i ugovorenu kamatu, odnosno produljiti Ugovor o oročenju depozita.