Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Obavijest o novim Općim uvjetima i Terminskom planu

Obavještavamo Vas o promjeni općih uvjeta i terminskog plana Banke.

Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba dopunjuju se definicijama kreditnih transfera nacionalnih u kunama, kreditnih transfera nacionalnih u eurima, kreditnih transfera u inozemstvo u eurima, kreditnih transfera u inozemstvo u valuti različitoj od eura, trajnih naloga, podizanja gotovog novca debitnom karticom na bankomatu i EFT-POS uređaju,  tokena i PABA tokena. Ovim općim uvjetima također je dopunjeno pojmovno određenje vrsta naloga za plaćanje i priljeva, kao i odredbe o odbijanju i opozivu naloga za plaćanje iniciranog preko drugog pružatelja platnih usluga.

U Općim uvjetima transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata dopunjuje se pojmovno određenje vrsta naloga za plaćanje i priljeva, te odredbe o odbijanju i opozivu naloga za plaćanje iniciranog preko drugog pružatelja platnih usluga.

Izmjene Općih uvjeta transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba i Općih uvjeta transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata primjenjuju se od 15.11.2019. godine.

Opći uvjeti kreditnog poslovanja fizičkih osoba izmijenjeni su na način da je definirano poslovanje Banke u slučaju promjene referentne kamatne stope koju Banka koristi vezano za promjenjive kamatne stope kod kreditna fizičkih osoba te se primjenjuju od 01.01.2020. godine.

Terminski plan Banke ažuriran je u pojmovnom određenju usluga, odnosno platnih naloga i u primjeni je od 15.11.2019. godine.

 

Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba

Opći uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata

Opći uvjeti kreditnog poslovanja fizičkih osoba

Terminski plan Banke