Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
 •  Isključivo putem Internet bankarstva
 •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
 •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Obavijest o načinu podnošenja prigovora/reklamacija

 
DOSTAVA PRIGOVORA
Primjedbe, prigovori i pritužbe (dalje u tekstu: Prigovori) na rad radnika i/ili usluge Banke podnose se na slijedeći način:
 • pisani Prigovor na poslovnu adresu Banke: Vončinina 2, 10000 Zagreb
 • pisani Prigovor predan radniku Banke u poslovnici koji će biti upisan u centralni sustav Banke za evidentiranje prigovora
 • pisani Prigovor putem elektroničke pošte na adresu: prigovori@paba.hr
 • pisani Prigovor putem telefaksa na broj: +385 1 4602 195

SADRŽAJ PRIGOVORA
Prigovor treba sadržavati:
 • osobne podatke podnositelja Prigovora:
  ime i prezime ili naziv tvrtke
  OIB
 • detaljan opis događaja i/ili situacije (sve činjenice i okolnosti uz navođenje pripadajućih datuma i dostavu dokumentacije koja se odnosi na Prigovor) i dokaz o osnovanosti Prigovora
 • adresu za komunikaciju odnosno dostavu odgovora
 • kontakt broj telefona ili mobitela
     OBRADA PRIGOVORA
 • u slučaju zaprimanja Prigovora s nepotpunim podacima Banka ima pravo zahtijevati upotpunjavanje Prigovora
 • Banka će u roku od 7 dana od dana zaprimanja Prigovora, ispitati činjenice i na temelju predočenih dokaza poduzeti radnje
 • Banka će pisanim putem odgovoriti Podnositelju Prigovora na adresu navedenu u Prigovoru najkasnije u roku od 15  dana od dana zaprimanja iste
 • ako se radi o Prigovoru Korisnika platnih usluga Banka će u roku od 7 radnih dana od zaprimanja odgovoriti na Prigovor
 • kod kompleksnijih Prigovora čije rješavanje može trajati duže od predviđenih rokova, Banka će pravovremeno obavijestiti Podnositelja Prigovora o razlozima odgode i okvirnom vremenu u kojem Banka može dati odgovor
 • Podnositelj Prigovora neće trpjeti nikakve štetne posljedice ni po kojoj osnovi, a poglavito u pogledu ostvarenja i zaštite svojih prava u poslovanju s Bankom