Naknade

Download
Za usporedbu naknada svih banaka možete posjetiti stranicu Hrvatske narodne banke
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289