Obavijest o novim naknadama i dvojnom iskazivanju naknada
Banka je objavila nove Naknade u poslovanju s fizičkim osobama i Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima koje će biti u primjeni od 01. rujna 2022. godine i koje sadrže dvojno iskazivanje naknada u valutama kune i euro.

Nove naknade proširene su  tarifnim stavcima za novu uslugu mobilnog bankarstva partner.mobile, uključujući naknade za platne naloge inicirane putem partner.mobile usluge. Zbog uvođenja novih autentifikacijskih uređaja, ažurirani su nazivi tarifnih stavaka koji se odnose na uređaje za on-line bankarstvo.

U Naknadama u poslovanju s fizičkim osobama, smanjen je iznos naknade za izdavanje hard tokena (SI232) i naknade za nevraćeni hard token (SI239).

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama
Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima
Partner banka d.d. Zagreb    |    VonĨinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289