Izvoz

Korisnici kredita
Korisnici kredita mogu biti trgovačka društva, obrtnici i zadruge registrirani u RH.

Namjena kredita:
Krediti su namijenjeni za ulaganja u:

1. Obrtna sredstva
  • Priprema proizvodnje za izvoz
  • Izvoz roba
  • Cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova

Iznos kredita
Najviši iznos nije ograničen.

Valuta kredita
Krediti se odobravaju u kunama.

Način i rok korištenja
Temeljem odgovarajuće dokumentacije. Kredit je moguće koristiti kroz cijeli životni vijek kredita.

Rok vraćanja
Do godine dana od kada je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem, uz šestomjesečno usklađenje razine kredita u otplati.

Kamatna stopa
5% godišnje

Naknade
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,9% jednokratno (min 500,00 kn).
Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje.

Pravdanje stanja kredita
Nakon 6 mjeseci od kada je kredit raspoloživ za korištenje.

Pravdanje namjenskog korištenja kredita
Jednom godišnje dostavom carinskih deklaracija.

Instrumenti osiguranja
Prijenos vlasništva ili hipoteka na nekretnini, operativni instrumenti osiguranja.