Kazne

Visine kazni definirane su u članku 87. i 88. Zakona o euru.

Dodatno, postoje i kazne za poslovne subjekte koji će pristupiti procesu predopskrbe, a navedene su u Ugovoru o posrednoj predopskrbi, odnosno Izjavi o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi.