VAŽNA OBAVIJEST!!! - Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)
Poštovani klijenti,

25.05.2018. počinje primjena Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koja uređuje zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka obuhvaćenih pravom Unije. Sve potrebne podatke o vašim pravima i obvezama, kao i o pravima i obvezama Partner banke, kao Voditelja obrade Vaših osobnih podataka, možete naći u Informaciji o zaštiti osobnih podataka. Informaciju o zaštiti osobnih podataka možete pronaći ovdje.
Nadalje, obavještavamo vas o primjeni novih općih uvjeta koji se nadopunjuju informacijama o zaštiti osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te reguliraju zaštitu i obradu osobnih podataka, a sve u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka:
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289