Novi uvjeti poslovanja za korisnike PARTNER.business+ paketa
Od 01.02.2017. godine Partner banka d.d. Zagreb primjenjuje nove stimulativne kamatne stope po poslovnom računu i nove naknade za kunske i devizne transakcije za korisnike PARTNER.busniness+ paketa.

Više možete pročitati ovdje.
Partner banka d.d. Zagreb    |    VonĨinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289