Pomoć Udruzi Betlehem Zagreb - Projektu Kuće za utočište

Partner banka je i ove godine sredstva namijenjena za božićne poklone odlučila usmjeriti tamo gdje je pomoć najpotrebnija, te je ovaj mjesec darivanja obilježila donacijom Udruzi Betlehem Zagreb - Projektu " Kuće za utočište " .Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289