Nove kamatne stope na štednju građana
Partner banka d.d. Zagreb od 01.01.2018. primjenjuje nove kamatne stope na štednju građana.

Više o novim kamatnim stopama na štendnju građana možete vidjeti ovdje.
Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289