Oglas za posao Revizor (m/ž) – 1 izvršitelj
 

Ako smatrate da ste motivirana osoba sa izraženim analitičkim sposobnostima, da ste usmjereni na postizanje zajedničkih ciljeva i ostvarenje visokih poslovnih rezultata, iskoristite priliku i prijavite se na natječaj!Revizor (m/ž) – 1 izvršitelj


Revizor:
 • će biti zadužen/na za samostalno provođenje redovnih i izvanrednih revizija, izradu plana rada i revizorskog programa za pojedinu reviziju te donošenje zaključaka o propustima i davanje preporuka i sugestija vezanih uz nalaze revizije. Glavni zadaci revizora su ispitivanje sukladnosti postojećih poslovnih procesa sa zakonskom regulativom, međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i internim aktima, praćenje promjena revizorskih standarda, provjera primjerenosti sustava internih kontrola, ocjenjivanje ekonomičnosti i efikasnosti poslovnih procesa, način donošenja poslovnih odluka kao i identificiranje rizika, davanje preporuka u osmišljavanju i opsegu implementacije internih kontrola te praćenje i izvještavanje o otklanjanju propusta. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Vaš profil:
 • VSS ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera (prednost smjer računovodstvo ili financije),
 • Minimalno 3-4 godine iskustva rada u internoj/eksternoj reviziji banaka ili na poslovima kontrole rizika banaka i/ili poslovima izvješćivanja
 • Poznavanje zakonske regulative vezane uz bankovni sektor i posebno zakonskih propisa
 • Prednost licenca ovlaštenog internog revizora ili licenca ovlaštenog revizora
 • Razvijene organizacijske vještine i vještine logičke analize informacija
 • Marljivost, odgovornost, samostalnost, fleksibilnost, sklonost timskom radu
 • Sposobnost uspješnog pismenog i usmenog komuniciranja u stresnim i konfliktnim situacijama
 • Spremnost na povremena putovanja u zemlji
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Vrlo dobro poznavanje MS Office paketa

Rok za prijavu je 7 dana , a kandidati se trebaju javiti na hrm@paba.hr

 

Partner banka d.d. Zagreb    |    Vončinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289