Naplate iz inozemstva

Po primitku SWIFT poruke o priljevu iz inozemstva, Banka će korisnika naplate obavijestiti o priljevu iz  inozemstva u zakonskom roku, s navedenim osnovnim podacima o priljevu, telefaksom na obrascu: 'Obavijest o priljevu', kao i SMS porukom temeljem posebnog ugovora s Bankom i odobriti transakcijski račun u valuti priljeva.

Ukoliko korisnik naplate utvrdi netočnost podataka na 'Obavijesti o priljevu' iz inozemstva, primljenog od Banke, dužan je odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana od primitka 'Obavijesti o priljevu', Banci dostaviti pisanim putem ispravne podatke za izradu izvješća o naplati iz inozemstva.

 

Partner banka d.d. Zagreb    |    VonĨinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289