Bezgotovinsko poslovanje

Bezgotovinsko poslovanje po transakcijskom računu možete obavljati u poslovnicama Banke i FINE, kao i korištenjem usluge Internet bankarstva.

 

Podnošenje naloga za plaćanje

- u Banci:

U poslovnicama Banke naloge za plaćanje možete podnositi na papirnom mediju.


- putem Internet bankarstva:

Bezgotovinske naloge za plaćanje možete zadavati i putem usluge P@RTNERnet Internet bankarstva.


- na šalterima FINE:

U poslovnicama FINE naloge za plaćanje možete podnositi na papirnom mediju ili na magnetnom mediju.

Partner banka d.d. Zagreb    |    VonĨinina 2, 10000 Zagreb    |    telefon + 385 1 4602 222    |    telefaks + 385 1 4602 289