Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Obavijest o novim općim uvjetima, naknadama i terminskom planu

Obavještavamo Vas o promjeni novih općih uvjeta koji se dopunjuju odredbama o novim uslugama informiranja o računu i uslugama iniciranja plaćanja, te potvrdi raspoloživosti sredstava pri korištenju usluge iniciranja plaćanja. Dopune obuhvaćaju pojašnjenje usluge informiranja o računu i usluge iniciranja plaćanja, uvjete i odgovornosti za korištenje novih usluga informiranja o računu i iniciranja plaćanja preko drugih pružatelja platnih usluga.

Ovim općim uvjetima također su dopunjene definicije opunomoćenika, platitelja, korisnika platnih usluga, pružatelja usluge informiranja o računu, pružatelja usluge iniciranja plaćanja, pružatelja platnih usluga koji vodi račun, te uvjeti za izvršenje platnog naloga.

Dopune u naknadama odnose se na uvođenje nove usluge iniciranja plaćanja preko drugih pružatelja platnih usluga. Definirane su nove naknade za iniciranje plaćanja preko drugih pružatelja platnih usluga koje su jednake naknadama za iniciranje iste vrste platnog naloga putem P@RTNERnet-a. Također, uvedena je nova naknada za dostavu izvatka starijeg od jedne godine te su ažurirani nazivi naknada u bezgotovinskom platnom prometu.

Terminski plan Banke ažuriran je u pojmovnom određenju usluga, odnosno platnih naloga.