Pošaljite nam poruku
Pošalji poruku
Anketa
Kako podmirujete svoje obveze?
  •  Isključivo putem Internet bankarstva
  •  Kombinacijom Internet bankarstva i plaćanja gotovinom na šalteru
  •  Isključivo gotovinom na šalteru
Glasaj   Rezultati

Kontakti


Elektronička pošta: platni.nalozi@paba.hr

  

OTVARANJE I PROVOĐENJE PROMJENA PO RAČUNU (REGISTAR RAČUNA)

  Ime i prezime Broj telefona Broj faxa
Renata Bilić 01 4602 275 01 4602 280
Vitija Perković - Šantar 01 4602 252 01 4602 280


NAPLATA OSNOVA ZA PLAĆANJE (BLOKADE)

  Ime i prezime Broj telefona Broj faxa
 Đurđica Mrđa 01 4602 253 01 4602 381


PROVJERA ZAPRIMLJENIH NALOGA U KUNAMA

  Ime i prezime Broj telefona Broj faxa
Dejan Gojkovič 01 4602 260 01 4602 288
Ana Vuković 01 4602 259 01 4602 288


PLATNI PROMET S INOZEMSTVOM – unos i obrada deviznih doznaka, izvršenje deviznih doznaka (swift), devizni priljevi, devizne garancije i akreditivi

  Ime i prezime Broj telefona Broj faxa
 Martina Matijević 01 4602 246 01 4602 280
 Darko Širanović 01 4602 265 01 4602 280
 Viktor Ferišak 01 4602 362 01 4602 280


KARTIČNO POSLOVANJE

  Ime i prezime Broj telefona Broj faxa
 Jelka Schwaiger 01 4602 290 01 4602 280
 Viktor Ferišak 01 4602 362 01 4602 280


REKLAMACIJE

  Ime i prezime Broj telefona Broj faxa
 Renata Bilić 01 4602 275 01 4602 280
 Vitija Perković - Šantar 01 4602 252 01 4602 280